Call Us on 0861 915 8000 or Technical Support 011 340 8000

Computicket

Krismis van Map Jacobs - Cape Town

Krismis van Map Jacobs

Event Information

Event Type: On Stage, Drama

`n Gevreesde bendeleier word na sewe jaar op parool uit die tronk vrygelaat. Almal wonder nou of Map verander het en of hy steeds die ou Map is. Die drama speel af na die gedwonge verskuiwings uit die Kaap na die Vlakte. Dit kyk na die invloed wat sosiale en maatskaplike euwels op die gemeenskap het en gee `n blik op die leefwyse van die ontworteldes, hulle lief en leed en die desperate hunkering na `n beter bestaan.
Krismis van Map Jacobs tas aan sosiale kwessies soos werkloosheid en armoede wat hedendaags nog steeds van belang is asook die soeke na identiteit en vergifnis. Krismis van Map Jacobs fokus ook op die letsels wat Apartheid op die Kaapse Bruin gemeenskap gelaat het.


  • Additional Info
  • Map
  • Widget

HIGHLIGHTED EVENTS